Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.farmtoys.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto apie tai neinformavęs bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir kitas nuostatas. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pirkėjas bus informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje - taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo metu.

1.3. Elektroninėje parduotuvėje www.farmtoys.lt pirkti gali:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys  (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) bei juridiniai asmenys;

1.3.2. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ“.

1.5. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos www.farmtoys.lt duomenų bazėje.


2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Apsipirkti www.farmtoys.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai. 

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą prašomą informaciją, reikalingą sklandžiam užsakymo įvykdymui.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (jei pirkėjas nenurodo kitaip).

2.4. Asmeninę informaciją perkant prekes www.farmtoys.lt prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Farmtoys.lt įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.farmtoys.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas privalo registracijos formoje ar nesiregistruodamas ir vykdydamas pirkimą pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos ar pirkimo formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja (jei yra registruotas vartotojas) šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės (-ių) pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

3.4. Taisyklių 3.4. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tokiu atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5. Pirkėjas, sutikęs su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis (tai taikoma ir registruotiems, ir neregistruotiems vartotojams) bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas prarado prisijungimo prie elektroninės parduotuvės www.farmtoys.lt duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu.


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

4.1. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją – Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą/pirkimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ir/ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve, panaikinti Pirkėjo registraciją bei kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Pirkėjo įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų.

4.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavęs Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse įvardijamus apmokėjimo už prekes būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti bei saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos ar pirkimo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė klaidingą informaciją/adresą – Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą.

4.6. Pardavėjas turi teisę dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas už prekes.

4.7. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas ar specialius išpardavimus elektroninėje parduotuvėje esančioms prekėms. Taip pat turi teisę pasitelkti įvairias rinkodaros priemones siekiant viešinti ar pagerinti parduodamų prekių matomumą ir pan.

4.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti prekių ar prekių akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tokiu būdu išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.


5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). Pristatymo mokestis Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) - pristatant kurjeriu į namus - 2,90 Eur, į OMNIVA paštomatus - 2,49 Eur.

5.4. Užsakytos prekės pristatomos per 2-7 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo (užsakymo diena neįskaičiuojama). 

5.5. Atskirais atvejais prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau, apie tai informavus Pirkėją per 1 d.d. nuo užsakymo.

5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente/akte nurodyti pastabas dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dar dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

5.8. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio- padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.


6. Prekių kaina bei atsiskaitymo būdai

6.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.2. Po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, Internetinėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti keičiama tik kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6.3. Kai užsakymas yra anuliuojamas iki Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Kai užsakymas yra anuliuojamas po Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, Pardavėjas gali atlyginti Pirkėjui jo patirtus ir pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau nei anuliuotame užsakyme nurodyta prekės kaina.

6.4. Atsiskaityti už internetinėje parduotuvėje Farmtoys.lt įsigytas prekes galima vienu iš šių būdų:

6.4.1. naudojantis el. bankininkyste (paysera.lt sistema);

6.4.2. banko pavedimu (prekes pristatysime per 1-2 darbo dienas po pinigų įskaitymo į mūsų sąskaitą)

6.5. Neapmokėtas ar nepatvirtintas užsakymas po 3 dienų yra pašalinamas iš sistemos.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti užsakymą tik nuo to momento, kai Pirkėjo už prekes/paslaugas pervedama suma yra Pardavėjo sąskaitoje.

 

7. Prekių garantija bei kokybė

7.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.2. Elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai. Jeigu tam tikroms prekių rūšims gamintojas nenustatė garantinio termino, galioja garantija, numatytoma LR teisės aktuose.

7.2.1. Gamintojas neatsako už: pirkėjo sugadintą prekę; trūkumą, atsiradusį netinkamai naudojantis preke; žalą/trūkumą, kuris atsirado dėl prekės techninės priežiūros nesilaikymo.

7.2.2. Pastebėjus gaminio trūkumą arba gavus ne tą prekę ir/ar su defektu, būtina pranešti el. paštu. Pranešimas turi būti pateiktas per nurodytą terminą (14 dienų). Jei Pirkėjas naudojasi preke po neatitikimo nustatymo, Pardavėjas negali patenkinti jo pretenzijos.


8. Prekių grąžinimas arba keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

8.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el. paštu, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

8.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

8.4. Tuo atveju, kai grąžinama kokybiška prekė, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.5. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Pinigai už prekės siuntimą grąžinami tik tuo atveju, kai pirkėjas gauna ne tą prekę ar prekė būna brokuota.

8.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

9. Atsakomybė už atliekamus veiksmus

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.farmtoys.lt

9.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.10 Baigiamoji dalis

10.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2 Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.